Договори 2018-11-05T16:04:51+00:00

Sun Contracting

Фотоволтаични договори за търговския, промишления и публичния сектор..

Фотоволтаичната концепция на Sun Contracting позволява потребителите да използват фотоволтаични система без никакви инвестиционни разходи. Цялата фотоволтаична система се монтира на Вашия покрив от Sun Contracting. Вие използвате генерираната слънчева енергия директно за производството си и се възползвате от дългосрочно намаляване на енергийните разходи.

Без инвестиране на капитал

Вие не закупувате фотоволтаичната система – ние Ви я предоставяме на разположение на покрива и я управляваме. Ето защо не е необходим никакъв капитал, инвестиция или авансово плащане.

Оразмеряване според енергийните ви нужди

Размерът и мощността на фотоволтаичната система се планират индивидуално според настоящите и бъдещите Ви енергийни нужди. Взема се предвид бъдещото развитие на Вашата компания, за да се покрият оптимално енергийните Ви нужди в дългосрочен план и да се гарантира възможно най-голямо намаляване на енергийните разходи.

Фиксирани разходи за електроенергия чрез енергийна компенсация

За използването на слънчевата електроенергия Вие ни заплащате енергийна компенсация, която се базира на действителния добив на електроенергия от фотоволтаичната система. Тази компенсация не подлежи на промяна и с пускане на системата в експлоатация сте защитени от увеличението на цените при доставчика.

Слънчева енергия директно за Вашата продукция

Производството на електроенергия се извършва директно на Вашия покрив и влива в продукцията Ви. Целта е, произведената електроенергия от слънцето да се използва възможно най-пълно и да се избегне излишък, за да се сведе до минимум евентуална връзка с доставчика.

Амортизация – веднага

Чрез отпадането на разходите по изграждането и с помощта на фиксираната енергийна компенсация, фотоволтаичната система се амортизира веднага след пускането й в експлоатация.

Максимално намаляване на разходите

Ние проектираме Вашата фотоволтаична система по такъв начин, че връзката с доставчика да се сведе до минимум и така Ви осигуряваме възможно най-голяма независимост от цената на електроенергията и повишаването на таксите на доставчика. Тъй като Вие сами покривате голяма част от енергийните си нужди и енергийната компенсация е фиксирана, спестяването Ви се увеличава през цялата продължителност на договора.

Прехвърляне на собствеността след 18 години

След изтичане на договора фотоволтаичната система няма да бъде демонтирана, ами тя се превръща във Ваша собственост. От този момент Вие безплатно използвате произведената чрез слънцето електроенергия. Срокът на договора се определя индивидуално с Вас, но продължителността му е най-малко 18 години.

Без разходи по поддръжка

През периода на действие на договора ние извършваме всички дейности по поддръжката и ремонта на съоръжението. Това включва всички кабели, инвертори, контролни устройства и т.н. Освен това постоянно се наблюдават функциите и производителността на Вашата система, като по този начин се избягва загубата на приходи и се гарантира най-доброто обслужване.

Висококачествени компоненти и иновативна технология

Sun Contracting е дългосрочна и устойчива концепция, затова се инсталират само висококачествени и издръжливи компоненти. Това се отнася не само за модулите и инвертора, но и за допълнителния енергиен регулатор, акумулатора и други уреди, които максимално увеличават използването на електроенергията във Вашия бизнес.

Най-малко 25 години гаранция на модулите

Ние използваме само фотоволтаични модули с 25-годишна гаранция за линейна мощност от производителя. Тази гаранция обаче не означава, че след 25 години фотоволтаичната система е дефектна! Модулите са доказали, че работят поне 35 години без значителни загуби на производителност, което се потвърждава от наскорошни проучвания.

Предпоставки:

  • Бизнес експлоатация или публична институция
  • Дневно енергийно потребление над 10 000 kWh/годишно
  • Местоположение на покрива в Европа
  • Покривната площ да е в много добро състояние (нова или реновирана)
  • Трябва да се предоставят статичните изисквания за изграждането на системата
  • Да няма засенчване на покривната повърхност
  • Наклон на покрива между 0° и 45°
  • Подходящо изложение на покрива (юг, югозапад, югоизток)
  • Покривната повърхност да отговаря на изискванията най-малко 20 години
  • Да е възможна регистрация в поземления регистър

Искам да получа повече информация за Sun Contracting!

Няма проблем, за нас е удоволствие да Ви запознаем с Photovoltaik Contracting.

Изпратете ни необвързващо запитване чрез формуляра за връзка и ние ще се свържем възможно най-бързо с Вас.