Impressum 2018-10-17T10:31:41+00:00

Отговорен за съдържанието „Автор“:

Sun Contracting AG
Landstraße 14
FL-9496 Balzers

Ел. поща: office(at)sun-contracting.com
Телефон: +43 1 997 41 23
Председател на Борда на директорите: Андреас Пахингер

Отговорност за хипервръзки

Авторът не носи никаква отговорност за актуалността, коректността, изчерпателността или качеството на предоставената информация. По принцип са изключени искове за отговорност срещу автора, които се отнасят до щети от материално или нематериално естество, породени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неточна и непълна информация, освен ако от страна на автора няма доказателство за преднамерена или груба небрежност.

Всички предложения подлежат на промяна и не са задължителни. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата уебстраница без предварително уведомление, или временно или окончателно да прекрява публикуването.

За директни или индиректни препратки към външни уебсайтове („линкове“), които са извън сферата на отговорност на автора, задължението за отговорност влиза в сила само в случаите, когато авторът е запознат със съдържанието и технически би било възможно и разумно за да се предотврати използването в случай на незаконно съдържание.

Ето защо авторът изрично заявява, че по време на свързването съответните страници не са съдържали незаконно съдържание. Авторът няма влияние върху актуалния и бъдещия дизайн и съдържанието на свързани чрез линкове страници. Следователно той се дисоциира изрично от цялото съдържание на всички свързани страници, които са променени след първоначалната настройка на линка. Това се отнася за всички линкове и справки в собствената интернет страница, както и за чужди публикации в книги за гости, дискусионни форуми и пощенски списъци. За неправомерно, некоректно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, е отговорен единствено доставчикът на страницата, към която има препратка, а не този, който се свързва с нея само чрез линкове.

Във всички публикации авторът се старае да спазва авторските права върху графиките, звуковите документи, видеозаписите и текстовете, да използва графики, звукови документи, видеозаписи и текстове, създадени от него, или да прибягва до безплатни графики, звукови документи, видеозаписи и текстове.

Всички търговски марки и запазени марки, споменати в интернет страницата и евентуално защитени от трети лица, са предмет без ограничение на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Само заради споменаване не може да се направи изводът, че търговските марки не са защитени от правата на трети страни!

Авторското право върху създадените от автора и публикувани обекти принадлежи единствено на автора на страниците. Възпроизвеждането или използването на такива графики, звукови документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на автора.

Доколкото в уебсайта се предлага възможност за въвеждане на лични или корпоративни данни (имейл адреси, имена, адреси), разкриването на тези данни от страна на потребителя е изрично на доброволна основа. Използването и заплащането на всички предлагани услуги, доколкото това е технически възможно и разумно, се осъществява също без да се посочват такива данни или чрез въвеждане на анонимни данни или на псевдоним.

Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част уебсайта, от който е имало препратка към тази страница. Ако секциите или отделните условия на това изявление не са или вече не са законосъобразни или верни, то съдържанието и валидността на останалите части остават незасегнати от този факт.

Този уебсайт използва Google Анализ (Google Analytics) – една услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“ – текстови файлове, които се запаметяват в компютъра Ви и чрез Вас позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за Вашето използване на този уебсайт (включително Вашия IP адрес), се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето използване на уебсайта, да състави отчети за активността на уебсайта за операторите на уебсайтове и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.
В нито един момент и при никакви обстоятелства получената по този начин информация няма да бъде свързана с лична, идентифицираща информация. Google може също да прехвърли тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или доколкото третите лица обработват тези данни от името на Google. Google никога няма да свърже вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки“ чрез съответните софтуеърни настройки на браузъра; имайте обаче предвид, че в този случай може да не успеете да използвате напълно всички функции на този сайт. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на получените от Вас данни от Google по начина и за целите, изложени по-горе.